Kurzy pro veřejnost - Kurzy

Kurz Zlatník a klenotník

Tento kurz je určen uchazečům starším 18 let, kteří již mají ukončené středoškolské, všobecné nebo odborné vzdělání, případně vysokoškolské a chtějí si doplnit odborné vzdělání v oboru Zlatník - klenotník. O tuto formu studia mají zájem především lidé, kteří již provozují praxi v podobném oboru, např. rytci, hodináři nebo uchazeči s uměleckým zaměřením. Studium je tříleté a výuka je zcela přizpůsobena potřebám uchazeče. Absolvent získává po třech letech výuční list v oboru zlatník a klenotník, který je jednou z nezbytných podmínek k získání živnostenského listu v tomto oboru. Výuka je rozdělena na praktickou a teoretickou část s tím, že obě výuky se po týdenním intervalu střídají. Podle posouzení rozsahu již dokončeného studia je možné rozsah teoretické výuky omezit jen na odborné předměty (Materiály, Dějiny umění, Technologie a Výtvarná výuka). Doporučujeme osobní konzultaci, kde se uchazeč dozví všechny potřebné informace. Kurz je ukončen státní závěrečnou zkouškou a absolvent obdrží vyuční list v oboru zlatník a klenotník. Cena za tuto formu výuky je 4.000,-Kč / měs.

Zlatnický kurz

Tento kurz je určen pro laickou i odbornou veřejnost. Kurz je individuální a zcela přizpůsoben možnosti uchazeče. Délka studia se stanoví na základě individuální dohody a požadavků uchazeče. Uchazeč navštěvuje pouze praktickou výuku. Po absolvování kurzu obdrží absolvent osvědčení o absolvování kurzu. Cena za tuto formu výuky je 4.000,-Kč / měs.


V případě zájmu o některý z uvedených kurzů, popřípadě získání bližších informací, nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

Pokud budete chtít tímto netradičním zážitkem obdarovat své blízké, vystavíme Vám Dárkový certifikát.