Statut cvičné školy

Solunka získala Statut cvičné školy pro pedagogickou praxi učitelů Institutu vzdělávání a poradenství ČZU. V rámci pedagogické praxe budou na naší škole každoročně působit studenti ČZU v bakalářských studijních oborech. Získání statutu bylo podmíněno splněním mnoha kritérii, mezi která mimo jiné patřila odborná kvalifikovanost učitelů a vysoká úroveň výchovně vzdělávacího procesu.