Partneři školy

Zlatnické středisko praktického vyučování Solunka je od srpna roku 2004 zapojena do vzdělávacího programu Evropské unie. Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání a usiluje především o zvýšení kvality vzdělávání a posílení jeho evropské dimenze. Téma společného evropského projektu je : „All aboard“ – „Všichni na jedné lodi“

Solunka dlouhodobě spolupracuje:

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ 
Střední odborná škola uměleckořemeslná, s. r. o. 
Granát Turnov 
Kesia Company, s.r.o.
Umělecko-průmyslové muzeum 
Safina, a.s.
ADVANTAGE-FL s.r.o.