Organizace výuky - Praktická výuka

Praktické vyučování probíhá podle schválených učebních osnov MŠMT a to vždy v protilehlém týdnu než probíhá teoretická výuka ve škole.


V prvním ročníku se žáci seznamují se zlatnickým nářadím, s přípravou materiálu, stříháním, jeho správným rozměřováním a s obsluhováním zlatnických strojů. Během prvních dvou měsíců při práci s mosazí se žáci učí pilovat, řezat, pracovat s nářadím a později při práci se stříbrem se učí pájet a sestavovat první šperky. Na konci prvního školního roku žáci samostatně zvládnou vyrobit např. jednoduché prsteny, závěsy nebo náušnice.

Ve druhém ročníku je kladen důraz na náročné zlatnické techniky, u kterých je zapotřebí manuální zručnost a trpělivost. K výrobkům, které žáci samostatně zhotovují po absolvování druhého ročníku patří např. řetízky, brože nebo prsteny.

Třetí ročník je zcela zaměřen na zvládnutí klenotnických technik, seznámení s moderními technologiemi a postupy při zpracování kovů. Dále je zde kladen důraz na veškeré náležitosti potřebné pro budoucí uplatnění uchazečů na trhu práce.

Každý ročník je ukončen samostatnou závěrečnou prací, kterou se žáci mohou prezentovat na tuzemských výstavách s významnou zahraniční účastí.


Je nutné zdůraznit, že veškeré práce žáků jsou samostatnou ruční výrobou a ve výrobcích nejsou používány žádné strojem vyrobené součásti. Absolventi Solunky své znalosti a dovednosti úspěšně aplikují po nástupu do zaměstnání nebo při budování vlastní zlatnické dílny.