Úspěchy školy - 2019 - do současnosti

V letech 2019, 2020 a 2021 se neuskutečnily oborové soutěže "Šperk roku", které byly vyhlašovány vždy při příležitosti výstavy s mezinárodní účastí
  HODINY A KLENOTY
V současné době se konání této výstavy ještě neobnovilo a tak se nepořádá ani soutěž „Šperk roku“. Dosažené výsledky z předchozích let jsou uvedeny na následujících stránkách.
Přesto však považujeme za velký úspěch, že ve školním roce 2019 / 2020 a 2020 / 2021, kdy bylo praktické vyučování postiženo tvrdými opatřeními z důvodu pandemie, všichni naši žáci velmi úspěšně absolvovali závěrečné zkoušky a někteří s vyznamenáním.  Stalo se tak díky obětavému přístupu učitelů odborného výcviku, kteří se velmi dobře vypořádali s distanční výukou. Žákům. kteří neměli doma potřebné dílenské vybavení byly zapůjčeny dílenské zlatnické stoly včetně nářadí a tak jim bylo umožněno plnit učební osnovy 
"na dálku".