Ve školním roce, kdy v souvislosti s opatřeními vyhlášenými vládou ČR došlo na školách k omezování praktické výuky, jsme museli nalézt způsob, jak našim žákům umožnit plnit učební povinnosti v plném rozsahu učebních osnov. Naše středisko praktického vyučování zajistilo pro své žáky originální zlatnické stoly, které si žáci mohli zapůjčit, případně koupit a vybavit si tak domácí pracoviště, aby mohli pod vedením svých učitelů pokračovat v praktické výuce distančním způsobem. Při současném využívání povolených konzultací byla prováděna kontrola plnění zadání, kvalita zpracování a dodržování výrobních postupů a také  žáci dostávali nová zadání včetně poskytnutí potřebného materiálu k výrobě. Díky tomuto přístupu zvládli žáci plnění učebních osnov tak, jako při řádném prezenčním vyučování. Na tomto místě je potřeba pochválit žáky, kteří i za této situace plnili řádně své povinnosti, ale především učitele odborného výcviku za jejich obětavý přístup. Všichni doufáme, že se tato situace nebude opakovat, ale jsme stále připraveni výuku i za takových podmínek řádně zvládat.