Aktuality

Dny otevřených dveří

se uskutečnily v budově školy COPTH ve středu 10. 11. 2021 a 8. 12. 2021 v době od 14 – 18 hodin na adrese:

Novovysočanská 501/5, Praha 9.

Další plánované termíny jsou:

15. 01. 2022 sobota 08:00 - 12:00

09. 02. 2022 středa 14:00 - 18:00

Pro SOŠ uměleckořemeslnou, které také zajišťujeme praktickou výuku jsou plánované tyto termíny na adrese:
Podkovářská 797/4, Praha 9, 190 00

15. 02. 2022 úterý 13:00 - 17:00
08. 03. 2022 úterý 13:00 - 17:00
12. 04. 2022 úterý 13:00 - 17:00
11. 01. 2022 úterý 13:00 - 17:00


Budete mít možnost prohlédnout si pracoviště pro praktickou výuku našeho oboru, případně si domluvit individuální termín prohlídky

Na obor Zlatník a klenotník se pořádají talentové zkoušky. Termín zkoušek bude oznámen po podání přihlášky

Pokud máte zájem navštívit naše středisko i mimo vypsané termíny a prohlédnout si v době výuky prostory, kde výuka probíhá, zavolejte pí. Komendovou na telefonní číslo 724 334 095. Pokud Vám nevyhovuje všední den, zavolejte Ing. Kahouna na telefonní číslo 725 006 549 a domluvte si individuální prohlídku třeba i o víkendu nebo během svátků.

Informace k realizaci praktického vyučování

V loňském školním roce v souvislosti s opatřeními vyhlášenými vládou ČR  došlo na školách k omezování praktické výuky. Naše středisko praktického vyučování zajistilo pro své žáky originální zlatnické stoly, které si žáci mohli zapůjčit, případně koupit a vybavit si tak domácí pracoviště, aby mohli pod vedením svých učitelů pokračovat v praktické výuce distančním způsobem. Při současném využívání povolených konzultací byla prováděna kontrola plnění zadání, kvalita zpracování a dodržování výrobních postupů a také  žáci dostávali nová zadání včetně poskytnutí potřebného materiálu k výrobě. Díky tomuto přístupu zvládli žáci plnění učebních osnov tak, jako při řádném prezenčním vyučování. Na tomto místě je potřeba pochválit žáky, kteří i za této situace plnili řádně své povinnosti, ale především učitele odborného výcviku za jejich obětavý přístup. Všichni doufáme, že se tato situace nebude opakovat, ale jsme stále připraveni výuku i za takových podmínek řádně zvládat.

Solunka - zlatník a klenotník

Natočili jsme video (zhlédnout) o výuce tříletého učebního oboru zlatník a klenotník.

Můžete nahlédnout do dílen. Je až úžasné, že studenti dokážou vytvořit z kousku stříbrného drátu a plechu nádherné šperky, podívejte se sami.

Nová spolupráce

Začátkem školního roku 2021 / 2022 se nám podařilo navázat spolupráci s firmou Kesia Company, s.r.o., která mimo jiné dodává zlatnické polotovary a materiál pro zlatníky. Pro naše žáky uspořádala exkurzi do své vzorkové prodejny a ti se tak seznámili s širokým sortimentem různých  polotovarů, které jim jednou pomohou při výrobě vlastních šperků. Tato firma uspořádala i další exkurzi do své provozovny, kde se žáci mohli seznámit s problematikou výkupu drahých kovů, s jejich zpracováváním na slitky a s prováděním zkoušek ryzosti v praxi. Touto spoluprací se nám daří seznámit žáky i s činnostmi, které sice nejsou přímo obsaženy v učebních osnovách, ale které by rovněž měly znát.

Statut cvičné školy

Solunka získala Statut cvičné školy pro pedagogickou praxi učitelů Institutu vzdělávání a poradenství ČZU. V rámci pedagogické praxe budou na naší škole každoročně působit studenti ČZU v bakalářských studijních oborech. Získání statutu bylo podmíněno splněním mnoha kritérii, mezi která mimo jiné patřila odborná kvalifikovanost učitelů a vysoká úroveň výchovně vzdělávacího procesu.