Aktuality

Dny otevřených dveří

se uskuteční v budově školy ve středu 10. 11. 2021 a 8. 12. 2021 v době od 14 – 18 hodin na adrese:

Novovysočanská 501/5, Praha 9,

kde budete mít možnost prohlídnout si pracoviště pro praktickou výuku našeho oboru.

Na obor Zlatník a klenotník se pořádají talentové zkoušky, takže termín pro podávání přihlášek do 1. kola je 30. listopadu 2021.

Pokud máte zájem navštívit naše středisko a prohlédnout si v době výuky prostory, kde probíhá praktická výuka učebního oboru Zlatník a klenotník, zavolejte pí. Komendovou na telefonní číslo 724 334 095. Pokud Vám nevyhovuje všední den, zavolejte Ing. Dědinu na telefonní číslo 602 148 499 a domluvte si individuální prohlídku třeba i o víkendu nebo během svátků.

Nepropásněte termín pro podání přihlášek 30. listopadu 2021

Informace k realizaci praktického vyučování

V loňském školním roce v souvislosti s opatřeními vyhlášenými vládou ČR  došlo na školách k omezování praktické výuky. Naše středisko praktického vyučování zajistilo pro své žáky originální zlatnické stoly, které si žáci mohli zapůjčit, případně koupit a vybavit si tak domácí pracoviště, aby mohli pod vedením svých učitelů pokračovat v praktické výuce distančním způsobem. Při současném využívání povolených konzultací byla prováděna kontrola plnění zadání, kvalita zpracování a dodržování výrobních postupů a také  žáci dostávali nová zadání včetně poskytnutí potřebného materiálu k výrobě. Díky tomuto přístupu zvládli žáci plnění učebních osnov tak, jako při řádném prezenčním vyučování. Na tomto místě je potřeba pochválit žáky, kteří i za této situace plnili řádně své povinnosti, ale především učitele odborného výcviku za jejich obětavý přístup. Všichni doufáme, že se tato situace nebude opakovat, ale jsme stále připraveni výuku i za takových podmínek řádně zvládat.

Solunka - zlatník a klenotník

Natočili jsme nové video (zhlédnout) o výuce tříletého učebního oboru zlatník a klenotník.

Můžete nahlédnout do dílen. Je až úžasné, že studenti dokážou vytvořit z kousku stříbrného drátu a plechu nádherné šperky, podívejte se sami.

Statut cvičné školy

Solunka získala Statut cvičné školy pro pedagogickou praxi učitelů Institutu vzdělávání a poradenství ČZU. V rámci pedagogické praxe budou na naší škole každoročně působit studenti ČZU v bakalářských studijních oborech. Získání statutu bylo podmíněno splněním mnoha kritérii, mezi která mimo jiné patřila odborná kvalifikovanost učitelů a vysoká úroveň výchovně vzdělávacího procesu.