Další formy vzdělávání -

Rekvalifikační kurz Zlatník a klenotník

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o. každoročně otevírá pro učební obor Zlatník a klenotník dvouleté rekvalifikační studium – výuční list . Na základě dohody se školou zajišťujeme praktickou výuku v plném rozsahu tříletého studia. Tuto disproporci je třeba řešit v rámci přípravného nultého ročníku, kdy v návaznosti na dosavadní znalosti se splní rozsah učiva pro 1. ročník. Následně po přijetí na školu zajišťujeme i praktickou výuku v rámci 2. a 3. ročníku.

Doporučujeme osobní konzultaci, kde se uchazeč dozví všechny potřebné informace.