Další formy vzdělávání -

Zkrácené studium

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o. každoročně otevírá pro učební obor Zlatník a klenotník tříleté studium, pro  které na základě dohody se školou zajišťujeme praktickou výuku v plném rozsahu. 1. 2. a 3. ročníku. Forma zkráceného studia uchazečům umožní na základě předchozího vzdělání uznat všeobecné předměty a realizovat tak v týdnu teoretické výuky jen odborné předměty, jejichž výuka zabere pouze dva dny. Podmínky pro přijetí stanovuje škola. Toto studium je určeno uchazečům starším 18 let, kteří již mají ukončené středoškolské, všeobecné nebo odborné vzdělání, případně vysokoškolské a chtějí si doplnit odborné vzdělání v oboru Zlatník a klenotník a získat výuční list v tomto oboru. Výuka je rozdělena na praktickou a teoretickou část s tím, že obě výuky se po týdenním intervalu střídají. O tuto formu mají zájem především lidé, kteří již provozují praxi v podobném oboru, např. rytci, hodináři nebo uchazeči s uměleckým zaměřením. Doporučujeme osobní konzultaci, kde se uchazeč dozví všechny potřebné informace.