GDPR – Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vstupuje v platnost k 25.5.2018 byl jmenován pověřenec pro řešení otázek souvisejících se zpracováváním osobních údajů.

GDPR – Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 
Ing. Jan Dědina 
e-mail: gdpr@solunka.cz