Prostory pro výuku

Pro praktickou výuku jsou v našem středisku k dispozici tři dílny, které odpovídají moderním standardům výuky a vytvářejí tak příznivé prostředí pro výuku budoucích zlatníků. Žáci mají dále k dispozici místnost, která jim v době přestávek poskytuje zázemí pro jejich odpočinek. Teoretické vyučování probíhá v učebnách školy dle sestaveného rozvrhu.