Kurzy pro veřejnost

Kurzy

Kurz Zlatník a klenotník

Tento kurz je určen uchazečům starším 18 let, kteří již mají ukončené středoškolské, všobecné nebo odborné vzdělání, případně vysokoškolské a chtějí si doplnit odborné vzdělání v oboru Zlatník - klenotník. O tuto formu studia mají zájem především lidé, kteří již provozují praxi v podobném oboru, např. rytci, hodináři nebo uchazeči s uměleckým zaměřením. Studium je tříleté a výuka je zcela přizpůsobena potřebám uchazeče. Absolvent získává po třech letech výuční list v oboru zlatník a klenotník, který je jednou z nezbytných podmínek k získání živnostenského listu v tomto oboru. Výuka je rozdělena na praktickou a teoretickou část s tím, že obě výuky se po týdenním intervalu střídají. Podle posouzení rozsahu již dokončeného studia je možné rozsah teoretické výuky omezit jen na odborné předměty (Materiály, Dějiny umění, Technologie a Výtvarná výuka). Doporučujeme osobní konzultaci, kde se uchazeč dozví všechny potřebné informace. Kurz je ukončen státní závěrečnou zkouškou a absolvent obdrží vyuční list v oboru zlatník a klenotník. Cena za tuto formu výuky je 4.000,-Kč / měs.

Zlatnický kurz

Tento kurz je určen pro laickou i odbornou veřejnost. Kurz je individuální a zcela přizpůsoben možnosti uchazeče. Délka studia se stanoví na základě individuální dohody a požadavků uchazeče. Uchazeč navštěvuje pouze praktickou výuku. Po absolvování kurzu obdrží absolvent osvědčení o absolvování kurzu. Cena za tuto formu výuky je 4.000,-Kč / měs.

Kurz fasování

(zasazování drahých kamenů)

Kurz zasazování drahých kamenů začíná na začátku kalendářního roku. Délka kurzu je 3 měsíce s tím, že kurz probíhá jedenkrát týdně (čtvrtek) v odpoledních hodinách, obvykle od 14.30 do 17.00. V případě, že na dobu kurzu připadne svátek nebo prázdniny, jsou hodiny nahrazeny. Cena kurzu je 6.500,-Kč, pro žáky Solunky je cena snížena na 3.500,-Kč.

Zážitkový kurz 'Zlatníkem na dva dny'

  • jedinečný zážitek ruční výroby stříbrných šperků
  • osvojení základních zlatnických technik
  • profesionální, zkušení a trpěliví lektoři s dlouholetou praxí
  • maximální počet 4 osoby ve výukové skupině
  • rozsah zážitku: 2 dny
  • kvalitní výuka ve světlých prostorách na Praze 9 s možností parkování
  • drobné občerstvení
  • veškeré pomůcky, nářadí a materiál zahrnut v ceně

Výsledkem netradičního zážitku jsou vlastnoručně vyrobené stříbrné šperky, které si účastníci jako památku nechávají. Termíny kurzu jsou dle předchozí domluvy.

Celková cena: 4 900,-Kč

Pokud budete chtít tímto netradičním zážitkem obdarovat své blízké, vystavíme Vám Dárkový certifikát.

Maximální počet účastníků je stanoven na 4 osoby z toho důvodu, abychom dokázali zajistit individuální přístup ke každému z účastníků. Kurz probíhá pod vedením lektorů s dlouholetou praxí a je koncipován tak, že na začátku probíhá teoretická část v max. rozsahu 60 min, jejíž nezbytnou součástí je i seznámení se zásadami bezpečnosti práce, aby nemohlo dojít ke zranění účastníků. Plynule navazuje praktická část, během které si účastníci vyrábějí stříbrné šperky dle vlastního výběru z předem připravené nabídky (rozsah cca 15 různých typů šperků). Počet vyrobených šperků závisí na zručnosti každého účastníka a není omezen.

Absolventi si na závěr odnášejí vlastnoručně vyrobené šperky, opatřené zákonnými puncovními značkami a certifikát o absolvování netradičního zážitku.

Snubní prsteny - vlastní výroba

Nabízíme Vám jedinečný kurz pro jednotlivce nebo páry, kteří mají zájem aktivně se podílet na ruční výrobě svých snubních nebo zásnubních prstenů.


Materiál pro výrobu: ruční výroba prstenů je možná z následujících materiálů: stříbro, žluté zlato, bílé zlato a červené zlato.

Průběh kurzu: celý kurz je individuální pod vedením zkušeného odborníka, který na ruční výrobu dohlíží a případně pomáhá praktickou ukázkou při ruční výrobě prstenů. Maximální počet účastníků v rámci každého kurzu jsou dvě osoby. Délka trvání celého kurzu je jeden pracovní den.

Obsah kurzu: účastníci jsou seznámeni se zásadami bezpečnosti práce, aspekty při práci s materiálem určeného pro výrobu – stříbro, zlato, zlatnickým nářadím, postupem práce pro výrobu prstenů aj. Závěrem této části je ruční zhotovení „zkušebních“ prstenů v požadované velikosti, které jsou opatřeny zákonnými puncovními značkami. Poté se přechází na výrobu ze zlata v požadovaném barevném provedení. Účastníci používají stejné pracovní postupy jako při výrobě „zkušebních“ prstenů.

Cena kurzu: 4.000,-Kč (v případě snubních prstenů je to pro oba účastníky)

V případě prodloužení kurzu o další pracovní den je cena za takto započatý den navýšena o částku 500,-Kč. V ceně kurzu je zahrnuto zapůjčení nezbytného zlatnického nářadí a jako dárek jsou předány vlastnoručně zhotovené stříbrné prstýnky.

V ceně kurzu není zahrnuta cena spotřebovaného zlata. Cena zlatých prstenů se stanoví dle aktuální ceny zlata v době konání kurzu a to v závislosti na spotřebovaném materiálu.

Pokud budete chtít tímto netradičním zážitkem obdarovat své blízké, vystavíme Vám Dárkový certifikát.
V případě zájmu o některý z uvedených kurzů, popřípadě získání bližších informací, nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.