Kurzy pro veřejnost

Kurzy

Kurz Zlatník a klenotník

Tento kurz je určen uchazečům starším 18 let, kteří již mají ukončené středoškolské, všobecné nebo odborné vzdělání, případně vysokoškolské a chtějí si doplnit odborné vzdělání v oboru Zlatník - klenotník. O tuto formu studia mají zájem především lidé, kteří již provozují praxi v podobném oboru, např. rytci, hodináři nebo uchazeči s uměleckým zaměřením. Studium je tříleté a výuka je zcela přizpůsobena potřebám uchazeče. Absolvent získává po třech letech výuční list v oboru zlatník a klenotník, který je jednou z nezbytných podmínek k získání živnostenského listu v tomto oboru. Výuka je rozdělena na praktickou a teoretickou část s tím, že obě výuky se po týdenním intervalu střídají. Podle posouzení rozsahu již dokončeného studia je možné rozsah teoretické výuky omezit jen na odborné předměty (Materiály, Dějiny umění, Technologie a Výtvarná výuka). Doporučujeme osobní konzultaci, kde se uchazeč dozví všechny potřebné informace. Kurz je ukončen státní závěrečnou zkouškou a absolvent obdrží vyuční list v oboru zlatník a klenotník. Cena za tuto formu výuky je 4.000,-Kč / měs.

Zlatnický kurz

Tento kurz je určen pro laickou i odbornou veřejnost. Kurz je individuální a zcela přizpůsoben možnosti uchazeče. Délka studia se stanoví na základě individuální dohody a požadavků uchazeče. Uchazeč navštěvuje pouze praktickou výuku. Po absolvování kurzu obdrží absolvent osvědčení o absolvování kurzu. Cena za tuto formu výuky je 4.000,-Kč / měs.


V případě zájmu o některý z uvedených kurzů, popřípadě získání bližších informací, nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

Pokud budete chtít tímto netradičním zážitkem obdarovat své blízké, vystavíme Vám Dárkový certifikát.

Kurz fasování

(zasazování drahých kamenů)

Kurz zasazování drahých kamenů začíná na začátku kalendářního roku. Délka kurzu je 3 měsíce s tím, že kurz probíhá jedenkrát týdně (čtvrtek) v odpoledních hodinách, obvykle od 14.30 do 17.00. V případě, že na dobu kurzu připadne svátek nebo prázdniny, jsou hodiny nahrazeny. Cena kurzu je 6.500,-Kč, pro žáky Solunky je cena snížena na 3.500,-Kč.

Ve školním roce 2021 / 2022 nebude vzhledem k pandemické situaci kurz realizován.
V případě zájmu o některý z uvedených kurzů, popřípadě získání bližších informací, nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.