Kurzy pro veřejnost - Kurz fasování

(zasazování drahých kamenů)

Kurz zasazování drahých kamenů začíná na začátku kalendářního roku. Délka kurzu je 3 měsíce s tím, že kurz probíhá jedenkrát týdně (čtvrtek) v odpoledních hodinách, obvykle od 14.30 do 17.00. V případě, že na dobu kurzu připadne svátek nebo prázdniny, jsou hodiny nahrazeny. Cena kurzu je 6.500,-Kč, pro žáky Solunky je cena snížena na 3.500,-Kč.

Ve školním roce 2021 / 2022 nebude vzhledem k pandemické situaci kurz realizován.