Partneři školy

Zlatnické středisko praktického vyučování Solunka je od srpna roku 2004 zapojena do vzdělávacího programu Evropské unie. Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání a usiluje především o zvýšení kvality vzdělávání a posílení jeho evropské dimenze. Téma společného evropského projektu je : „All aboard“ – „Všichni na jedné lodi“


Solunka dlouhodobě spolupracuje:

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ
SOU SLUŽEB
Granát Turnov
Umělecko-průmyslové muzeum
ADVANTAGE-FL s.r.o.