Kurzy pro veřejnost

Kurzy

Kurz Zlatník a klenotník

Tento kurz je určen uchazečům starším 18 let, kteří již mají ukončené středoškolské, všobecné nebo odborné vzdělání, případně vysokoškolské a chtějí si doplnit odborné vzdělání v oboru Zlatník - klenotník. O tuto formu studia mají zájem především lidé, kteří již provozují praxi v podobném oboru, např. rytci, hodináři nebo uchazeči s uměleckým zaměřením. Studium je tříleté a výuka je zcela přizpůsobena potřebám uchazeče. Absolvent získává po třech letech výuční list v oboru zlatník a klenotník, který je jednou z nezbytných podmínek k získání živnostenského listu v tomto oboru. Výuka je rozdělena na praktickou a teoretickou část s tím, že obě výuky se po týdenním intervalu střídají. Podle posouzení rozsahu již dokončeného studia je možné rozsah teoretické výuky omezit jen na odborné předměty (Materiály, Dějiny umění, Technologie a Výtvarná výuka). Doporučujeme osobní konzultaci, kde se uchazeč dozví všechny potřebné informace. Kurz je ukončen státní závěrečnou zkouškou a absolvent obdrží vyuční list v oboru zlatník a klenotník. Cena za tuto formu výuky je 4.000,-Kč / měs.

Zlatnický kurz

Tento kurz je určen pro laickou i odbornou veřejnost. Kurz je individuální a zcela přizpůsoben možnosti uchazeče. Délka studia se stanoví na základě individuální dohody a požadavků uchazeče. Uchazeč navštěvuje pouze praktickou výuku. Po absolvování kurzu obdrží absolvent osvědčení o absolvování kurzu. Cena za tuto formu výuky je 4.000,-Kč / měs.

Kurz fasování

(zasazování drahých kamenů)

Kurz zasazování drahých kamenů začíná na začátku kalendářního roku. Délka kurzu je 3 měsíce s tím, že kurz probíhá jedenkrát týdně (čtvrtek) v odpoledních hodinách, obvykle od 14.30 do 17.00. V případě, že na dobu kurzu připadne svátek nebo prázdniny, jsou hodiny nahrazeny. Cena kurzu je 6.500,-Kč, pro žáky Solunky je cena snížena na 3.500,-Kč.

Zážitkový kurz 'Zlatníkem na dva dny'

  • jedinečný zážitek ruční výroby stříbrných šperků
  • osvojení základních zlatnických technik
  • profesionální, zkušení a trpěliví lektoři s dlouholetou praxí
  • maximální počet 4 osoby ve výukové skupině
  • rozsah zážitku: 2 dny
  • kvalitní výuka ve světlých prostorách na Praze 9 s možností parkování
  • drobné občerstvení
  • veškeré pomůcky, nářadí a materiál zahrnut v ceně

Výsledkem netradičního zážitku jsou vlastnoručně vyrobené stříbrné šperky, které si účastníci jako památku nechávají. Termíny kurzu jsou dle předchozí domluvy.

Celková cena: 4 900,-Kč

Pokud budete chtít tímto netradičním zážitkem obdarovat své blízké, vystavíme Vám Dárkový certifikát.

Maximální počet účastníků je stanoven na 4 osoby z toho důvodu, abychom dokázali zajistit individuální přístup ke každému z účastníků. Kurz probíhá pod vedením lektorů s dlouholetou praxí a je koncipován tak, že na začátku probíhá teoretická část v max. rozsahu 60 min, jejíž nezbytnou součástí je i seznámení se zásadami bezpečnosti práce, aby nemohlo dojít ke zranění účastníků. Plynule navazuje praktická část, během které si účastníci vyrábějí stříbrné šperky dle vlastního výběru z předem připravené nabídky (rozsah cca 15 různých typů šperků). Počet vyrobených šperků závisí na zručnosti každého účastníka a není omezen.

Absolventi si na závěr odnášejí vlastnoručně vyrobené šperky, opatřené zákonnými puncovními značkami a certifikát o absolvování netradičního zážitku.

Snubní prsteny - vlastní výroba

Nabízíme Vám jedinečný kurz pro jednotlivce nebo páry, kteří mají zájem aktivně se podílet na ruční výrobě svých snubních nebo zásnubních prstenů.


Materiál pro výrobu: ruční výroba prstenů je možná z následujících materiálů: stříbro, žluté zlato, bílé zlato a červené zlato.

Průběh kurzu: celý kurz je individuální pod vedením zkušeného odborníka, který na ruční výrobu dohlíží a případně pomáhá praktickou ukázkou při ruční výrobě prstenů. Maximální počet účastníků v rámci každého kurzu jsou dvě osoby. Délka trvání celého kurzu je jeden pracovní den.

Obsah kurzu: účastníci jsou seznámeni se zásadami bezpečnosti práce, aspekty při práci s materiálem určeného pro výrobu – stříbro, zlato, zlatnickým nářadím, postupem práce pro výrobu prstenů aj. Závěrem této části je ruční zhotovení „zkušebních“ prstenů v požadované velikosti, které jsou opatřeny zákonnými puncovními značkami. Poté se přechází na výrobu ze zlata v požadovaném barevném provedení. Účastníci používají stejné pracovní postupy jako při výrobě „zkušebních“ prstenů.

Cena kurzu: 4.000,-Kč (v případě snubních prstenů je to pro oba účastníky)

V případě prodloužení kurzu o další pracovní den je cena za takto započatý den navýšena o částku 500,-Kč. V ceně kurzu je zahrnuto zapůjčení nezbytného zlatnického nářadí a jako dárek jsou předány vlastnoručně zhotovené stříbrné prstýnky.

V ceně kurzu není zahrnuta cena spotřebovaného zlata. Cena zlatých prstenů se stanoví dle aktuální ceny zlata v době konání kurzu a to v závislosti na spotřebovaném materiálu.

Pokud budete chtít tímto netradičním zážitkem obdarovat své blízké, vystavíme Vám Dárkový certifikát.

Kurz 3DESIGN CAD

Kurz je určen primárně pro žáky Zlatnického střediska praktického vyučování Solunka. Program 3DESIGN CAD umožňuje vytvořit předlohu šperku pro voskový model. Na základě voskového modelu a metodou ztraceného vosku je vyroben dokonalý zlatý nebo stříbrný šperk. Program dále umožňuje převádět ručně kreslené návrhy šperků do grafické podoby a má mnoho dalších využití v praxi. V "Bližší info" najdete finální výstupy jednotlivých cvičení. Doba pro vytvoření jednotlivých šperků se pohybuje v rozsahu 10 - 90 minut. Bližší info zde.
V případě zájmu o některý z uvedených kurzů, popřípadě získání bližších informací, nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.