Aktuality

2. kolo přijímacích zkoušek - informace

Vyplněné a oboustranně vytištěné "Přihlášky ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou ve střední škole a v konzervatoři" se podávají od 1.3.2019 do 28.3.2019 na sekretariát školy SŠ - COPTH, Novovysočanská 5/501, 190 00, Praha 9. 

Přihláška musí být opatřena potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. 

Uchazeč musí mít splněnou povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončené základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. 

Talentová zkouška se koná 24.4.2019. 
pomůcky na zkoušku: měkká a tvrdá tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, propiska 
hodnocení: 
dokreslení ornamentu podle vzoru - 10 bodů 
kresba jednoduchého nástroje podle předlohy - 10 bodů 
test z dějepisných znalostí v souladu s RVP pro ZŠ - 10 bodů 

Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení: 30.4.2019. Výsledky budou zveřejněny na nástěnce u vstupních dveří do budovy školy a na 
webových stránkách školy: www.copth.cz 


Výsledky budou zveřejněny na nástěnce u vstupních dveří do budovy školy a na 
webových stránkách školy: www.copth.cz

Přijmeme pracovníka na pozici "Učitel praktického vyučování a odborného výcviku" pro výuku učebního oboru Zlatník a klenotník

Minimální kvalifikační předpoklady: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, vyučení v oboru Zlatník a klenotník. Minimální praxe v oboru 3 roky. Pedagogické vzdělání vítáno.

Další informace získáte po kontaktu na adrese: miroslav.kahoun@it8.cz případně na telefonu: 725006549 
Ing. Miroslav Kahoun

Solunka - zlatník a klenotník

Natočili jsme nové video  (shlédnout) o výuce tříletého učebního oboru zlatník a klenotník.

Můžete nahlédnout do dílen. Je až úžasné, že studenti dokážou vytvořit z kousku stříbrného drátu a plechu nádherné šperky, podívejte se sami.

Kurz fasování (zasazování drahých kamenů)

Od ledna 2019 budeme opětovně pořádat KURZ FASOVÁNÍ (zasazování drahých kamenů). Kurz bude probíhat každý čtvrtek po dobu tří měsíců od 14.30 do cca 17.00. Pro případné bližší informace o kurzu a přihlášení kontaktujte prosím pana Dědinu na tel. čísle 602 148 499. Děkujeme.


Dny otevřených dveří

Pokud máte zájem navštívit naše středisko a prohlédnout si v době výuky prostory, kde probíhá praktická výuka učebního oboru Zlatník a klenotník, zavolejte pí. Jelínkovou na telefonní číslo 725 006 794. Pokud Vám nevyhovuje všední den, zavolejte Ing. Dědinu na telefoní číslo 602 148 499 a domluvte si individuální prohlídku třeba i o víkendu nebo během svátků.Europass

Studenti závěrečných ročníků SPV Solunka i v tomto školním roce obdrží při ukončení studia evropský certifikát tzv. Europass, který je souborným dokladem o jejich vzdělání a pracovních zkušenostech. Europass tvoří pět dokumentů: životopis, jazykový pas, mobilita, dodatek k diplomu a dodatek k osvědčení. Všech pět dokumentů obdrží studenti zcela zdarma i v příslušných jazykových mutacích. Našim cílem je usnadnit studentům SPV Solunka v rámci celé Evropské unie komunikaci se zaměstnavateli, získání práce odpovídající jejich kvalifikaci, popřípadě možnost přihlásit se k dalšímu studiu podle svých možností a potřeb.

Statut cvičné školy

Solunka získala Statut cvičné školy pro pedagogickou praxi učitelů Institutu vzdělávání a poradenství ČZU. V rámci pedagogické praxe budou na naší škole každoročně působit studenti ČZU v bakalářských studijních oborech. Získání statutu bylo podmíněno splněním mnoha kritérii, mezi která mimo jiné patřila odborná kvalifikovanost učitelů a vysoká úroveň výchovně vzdělávacího procesu.