Podmínky přijetí

Přijímací řízení

K řádnému studiu jsou přijímáni uchazeči s ukončeným základním vzděláním. Přihlášky prosím zasílejte v řádných termínech vypsaných MŠMT - nejpozději do konce března pro první kolo. Uchazeč na základě zaslané přihlášky obdrží písemnou pozvánku k přijímacímu řízení. První kolo přijímacího řízení probíhá vždy v polovině dubna. Další kola přijímacího řízení jsou vypisována dle potřeby.

Zájemcům o studium doporučujeme návštěvu a prohlídku prostor Solunky, kterou lze, po předchozí domluvě, uskutečnit i během víkendů a svátků.

Školné

Výše školného je stanovena na částku 2.500,-Kč / měsíčně pro žáky přicházející ze základní školy, pro starší 18 let je částka stanovena na 3.000,-Kč/měsíčně. Žáci mají po celou dobu studia k dispozici veškeré pracovní pomůcky, nářadí a výrobní materiál (zlato, stříbro). Dále mohou žáci do 18 let získat příspěvek na zahraniční a tuzemské tematické a poznávací zájezdy, lyžařské zájezdy, kulturní akce (návštěvy výstav, divadel) a jiné akce, které Solunka zajišťuje.

Nepřehledněte Program sociální podpory!!

Program sociální podpory

V roce 2003 zřídilo vedení Solunky Program sociální podpory, který je určen pro sociálně slabší žáky přicházející ze základních škol. Na základě kritérií a individuálního posouzení jednotlivých žádostí může být žákům stanoveno výrazně nižší školné. Podmínky pro zařazení do tohoto programu sděluje ředitel.