Podmínky přijetí - Školné

Výše školného je stanovena na částku 2.500,-Kč / měsíčně pro žáky přicházející ze základní školy, pro starší 18 let je částka stanovena na 3.000,-Kč/měsíčně. Žáci mají po celou dobu studia k dispozici veškeré pracovní pomůcky, nářadí a výrobní materiál (zlato, stříbro). Dále mohou žáci do 18 let získat příspěvek na zahraniční a tuzemské tematické a poznávací zájezdy, lyžařské zájezdy, kulturní akce (návštěvy výstav, divadel) a jiné akce, které Solunka zajišťuje.

Nepřehledněte Program sociální podpory!!