Podmínky přijetí - Přijímací řízení

K řádnému studiu jsou přijímáni uchazeči s ukončeným základním vzděláním. Přihlášky prosím zasílejte v řádných termínech vypsaných MŠMT - nejpozději do konce března pro první kolo. Uchazeč na základě zaslané přihlášky obdrží písemnou pozvánku k přijímacímu řízení. První kolo přijímacího řízení probíhá vždy v polovině dubna. Další kola přijímacího řízení jsou vypisována dle potřeby.

Zájemcům o studium doporučujeme návštěvu a prohlídku prostor Solunky, kterou lze, po předchozí domluvě, uskutečnit i během víkendů a svátků.