Podmínky přijetí - Program sociální podpory

V roce 2003 zřídilo vedení Solunky Program sociální podpory, který je určen pro sociálně slabší žáky přicházející ze základních škol. Na základě kritérií a individuálního posouzení jednotlivých žádostí může být žákům stanoveno výrazně nižší školné. Podmínky pro zařazení do tohoto programu sděluje ředitel.